Geavanceerd brughoogtedetectiesysteem

Jaarlijks varen tienduizenden schepen over de binnenwateren, waarbij deze alleen al in Europa duizenden bruggen moeten passeren. Iedere brug heeft z’n eigen doorvaarhoogte mede afhankelijk van de waterstand. De meeste binnenvaartschepen zijn voorzien van een in hoogte verstelbaar stuurhuis om te kunnen anticiperen op de doorvaarhoogte en zo een veilige doorvaart bewerkstelligen. Echter heeft de schipper nooit de volledige zekerheid dat het stuurhuis voldoende is gezakt. Een te hoog stuurhuis resulteert dan ook ieder jaar weer in tientallen aanvaringen, met miljoenen euro’s schade aan zowel schip, brug als vracht tot gevolg. Naast de materiële schade hebben zowel personeel als omstanders  kans op letsel en ontstaan er mogelijk verkeersopstoppingen. Door het gebruik van Bridgescout® wordt de schipper gealarmeerd zodat er geanticipeerd kan worden op de situatie. Bridgescout® is uw hulp bij brughoogtedetectie.

Beurzen

Disclaimer

Hoewel Bridgescout® is ontwikkeld en geproduceerd met de grootste zorgvuldigheid en volgens de laatste stand van techniek en informatica, blijft menselijke aandacht en vakbekwaamheid bij het passeren van bruggen onmisbaar. Bridgescout® is een hulpmiddel, en geen garantie voor het voorkomen van aanvaringen. Bridgescout® meet vanaf de eigen positie de afstand tot en hoogte van elk object dat in de database is opgenomen. Bridgescout® waarschuwt indien de brug lager is dan de hoogte van de Bridgescout®. Met voorwerpen op het vaartuig boven de positie van de Bridgescout® (bijvoorbeeld mast of antenne) en met de lengte van het vaartuig houdt het systeem geen rekening. Het functioneren van de Bridgescout kan nadelig worden beïnvloed door slecht zicht, weersomstandigheden, temperatuur, obstakels in de meetlijn tussen Bridgescout en brug, foutieve installatie, gebrekkig onderhoud, beschadiging/defect, of vervuiling of condensatie van het glas. Wij streven er naar om onze database up-to-date te hebben. Echter, hierin zijn wij ook afhankelijk van uw informatie als waterweggebruiker. Daarom heeft u als Bridgescout®-gebruiker mede de verantwoordelijkheid om objecten die niet bekend zijn (omdat het een nieuw of tijdelijk object is) toe te voegen aan onze database. Controleer regelmatig het systeem door het, met extra oplettendheid, een alarm te laten genereren.