Geavanceerd brughoogtedetectiesysteem

Jaarlijks varen tienduizenden schepen over de binnenwateren, waarbij deze alleen al in Europa duizenden bruggen moeten passeren. Iedere brug heeft z’n eigen doorvaarhoogte mede afhankelijk van de waterstand. De meeste binnenvaartschepen zijn voorzien van een in hoogte verstelbaar stuurhuis om te kunnen anticiperen op de doorvaarhoogte en zo een veilige doorvaart bewerkstelligen. Echter heeft de schipper nooit de volledige zekerheid dat het stuurhuis voldoende is gezakt. Een te hoog stuurhuis resulteert dan ook ieder jaar weer in tientallen aanvaringen, met miljoenen euro’s schade aan zowel schip, brug als vracht tot gevolg. Naast de materiële schade hebben zowel personeel als omstanders  kans op letsel en ontstaan er mogelijk verkeersopstoppingen. Door het gebruik van Bridgescout® wordt de schipper gealarmeerd zodat er geanticipeerd kan worden op de situatie. Bridgescout® is uw hulp bij brughoogtedetectie.

De werking van Bridgescout®

Bridgescout® is een geavanceerd brughoogtedetectiesysteem. De meting wordt verricht door een nauwkeurig scansysteem. Om te bepalen of een schip onder een object door kan, wordt door middel van afstand- en hoekmetingen de doorvaarhoogte van het gemeten object berekend. Wanneer Bridgescout® onvoldoende doorvaarhoogte detecteert, wordt er een alarm gegenereerd; de schipper wordt geïnstrueerd het stuurhuis te laten zakken. Ook wordt de afstand tot het gemeten object doorgegeven aan het paneel in het stuurhuis.

Samenstelling Bridgescout®

1. Bridgescout®-sensor

gemonteerd op de stuurhut met vrij zicht naar voren.

2. Grafisch paneel

gepositioneerd in de lessenaar.

3. GPS-antenne

geïnstalleerd binnen een straal van 5 meter van de Bridgescout®-sensor.

4. PC-BOX

als GPS-computer.

Bridgescout® is voorzien van een GPS-computer met vaarkaart en objectendatabase. De GPS-computer analyseert elke seconde de GPS-locatie van Bridgescout®. De detectiefunctie van Bridgescout® wordt enkel gestart wanneer Bridgescout® op basis van de GPS-locatie zich binnen 500 meter van een object bevindt dat in de objectendatabase is opgenomen. Op deze manier wordt voorkomen dat “onterechte” meldingen gegenereerd worden.

Veilig

De onzichtbare infrarood laser is geheel veilig voor het menselijk oog.

Navigatie

Door de onboard navigatie wordt uw locatie bepaald en is Bridgescout® actief aan het scannen vanaf 500 meter tot een object.

Data logging

Ten behoeve van analyse en optimalisatie.

Het gebruik van Bridgescout®

De Bridgescout®-sensor is bevestigd aan uw stuurhuis. De meting wordt doorgegeven aan het grafisch paneel, welke geïntegreerd is in de lessenaar van uw stuurhuis.

Bridgescout® is in STAND-BY modus. Oftewel, binnen 500 meter zijn er geen, in de database geregistreerde, objecten. Vanaf 300 meter tot het te scannen object is Bridgescout® in de mogelijkheid een alarm te genereren. 

BRUG GEDECTEERD, VEILIGE DOORVAART

Bridgescout® is actief aan het scannen. Op het moment dat Bridgescout® een object detecteert, maar de doorvaarhoogte voldoende is, zal er geen alarm gegenereerd worden.

ZICHT GEBLOKKEERD

Wanneer het zicht van de Bridgescout®-sensor voor langere tijd geblokkeerd is, door bijvoorbeeld een object aanwezig op het schip, maakt Bridgescout® hier melding van.

BRUG AANVARING GEDETECTEERD

Bridgescout® detecteert, afhankelijk van de ingestelde hoogte, onvoldoende doorvaarhoogte. Oftewel, Bridgescout® signaleert een aanvaring ter hoogte van de Bridgescout®-sensor.  Door zowel een visuele als auditieve melding wordt de schipper geïnstrueerd het stuurhuis te laten zakken.

Nieuws

  • KALKAR (D), 29 September 2016 – 27 en 28 september 2016 organiseerde Messe Kalkar de Nederlands-Duitse vakbeurs Shipping-Technics-Logistics-Kalkar. Op beide dagen presenteerden Duitse en Nederlandse bedrijven zich aan geïnteresseerde vakbezoeke

  • Stichting MATE wil met een project in de scheepvaart groepen jongeren, die maatschappelijk gezien buiten de boot dreigen te vallen, in staat stellen een baan te verkrijgen en te behouden. De duidelijke structuur en no-nonsense cultuur in de scheepvaa

Bridgescout BV
James Wattlaan 15
5151 DP Drunen
Nederland

+31 (0)416-369496

info@bridgescout.eu

Meer informatie?

Disclaimer

Hoewel Bridgescout® is ontwikkeld en geproduceerd met de grootste zorgvuldigheid en volgens de laatste stand van techniek en informatica, blijft menselijke aandacht en vakbekwaamheid bij het passeren van bruggen onmisbaar. Bridgescout® is een hulpmiddel, en geen garantie voor het voorkomen van aanvaringen. Bridgescout® meet vanaf de eigen positie de afstand tot en hoogte van elk object dat in de database is opgenomen. Bridgescout® waarschuwt indien de brug lager is dan de hoogte van de Bridgescout®. Met voorwerpen op het vaartuig boven de positie van de Bridgescout® (bijvoorbeeld mast of antenne) en met de lengte van het vaartuig houdt het systeem geen rekening. Het functioneren van de Bridgescout kan nadelig worden beïnvloed door slecht zicht, weersomstandigheden, temperatuur, obstakels in de meetlijn tussen Bridgescout en brug, foutieve installatie, gebrekkig onderhoud, beschadiging/defect, of vervuiling of condensatie van het glas. Wij streven er naar om onze database up-to-date te hebben. Echter, hierin zijn wij ook afhankelijk van uw informatie als waterweggebruiker. Daarom heeft u als Bridgescout®-gebruiker mede de verantwoordelijkheid om objecten die niet bekend zijn (omdat het een nieuw of tijdelijk object is) toe te voegen aan onze database. Controleer regelmatig het systeem door het, met extra oplettendheid, een alarm te laten genereren.